Systém kvality

Systém kvality 1

Systém kvality 10

Systém kvality 2

Systém kvality 3

Ciele kvality: Veríme v svätú

  • Dosiahnutie výnimočnej kvality produktu.
  • Vyvíjať a neustále zlepšovať výkon rôznych funkcií súvisiacich s kontrolou odpadu a šetrením nákladov.
  • Ambícia, aby naše produkty boli celosvetovo známe.

Super kondenzátor alebo výrobný diagram EDLC

Systém kvality 4

Čiastočné testovacie údaje:
Údaje testu spoľahlivosti pre SCCS20B505SRB
Testovacie podmienky:
Použite menovité napätie (Vr) a 20 % Vr
Zahrejte na 85 °C a 70 °C
Testujte 1000 hodín
Zmerajte jednotlivé CAP napätia 2-článkového modulu

Elektrické vlastnosti verzus čas a teplota

Systém kvality5
Systém kvality6

Elektrické vlastnosti verzus čas a teplota

Systém kvality7
Systém kvality8

Napätie merané na každom kondenzátore 2-článkového modulu, merané pri 85 °C

Systém kvality9